4 ماه و 29 روزگی
تاريخ : سه شنبه 22 بهمن 1392 | 8:48 بعد از ظهر | نویسنده : مامانی

4

نگا زبونش الهی مامان دورت بگرده

4

4

واسه اینکه نگام کنی بشکن میزدم فدات بشم من که ایقد با تعجب نگا میکنی

4

الـــــــــــــــــــــــــــــــهی من فدای تووووووووووووووووو ماچ

 

[موضوع : ]