کیان عشق مامان و بابا
تاريخ : - | - | نویسنده : مامانی
کیان عشق مامان و بابا

کیان عشق مامان و بابا
اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

Email : eesa.karimi@yahoo.com

می خواهم دنیا را بدهم برایم تنگ کنند به اندازه " آغوش " تو تا وقتی به آغوشت می رسم بدانم همه دنیا از آن من است ................................................ مامانی من و بابات 30 شهریور 91 باهم زیر یه سقف زندگی مشترکمونو شروع کردیم و خدا تو رو که قشنگ ترین و باارزش ترین هدیه ی زندگیمون هستی در تاریخ 16 شهریور 92 بهمون هدیه کرد ....[موضوع : <-PostCategory->]